OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Estetika Ahčan opozarja uporabnike spletne strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Estetika Ahčan, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani Estetika Ahčan določene znanstvene reference in povezave do spletnih strani, ki niso v nikakršni povezavi z Estetiko Ahčan in nad katerimi nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli znanstvene reference ali zunanjih spletnih strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Estetika Ahčan si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani www.estetika-ahcan.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

ZAUPNOST PODATKOV

Estetika Ahčan avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnih strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, število obiskovalcev, koliko časa obiskovalci ostanejo na spletnem mestu in podobno. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Uporabili jih bomo z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Estetika Ahčan spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnega mesta ter ne bo opravljala aplikativnih nevroznanstvenih raziskav na daljavo brez predhodnega dovoljenja uporabnikov.