Vsi, ki se z estetsko kirurgijo ukvarjamo na znastvenih temeljih se natančno zavedamo, da ima večina pacientov specifične zahteve in želje, različne telesne danosti in osebne značilnosti. Za vsak problem obstaja več različnih rešitev, ki morajo biti prilagojene potrebam vsakega posameznika. Da lahko natančno opredelimo ceno posega, je potreben poglobljen pogovor in natančen pregled, pri katerem lahko prepoznamo individualne želje in predlagamo različne možnosti. Pacienti lahko izbirajo med raznolikimi postopki s prehodnimi ali trajnimi učinki, enostavnimi in kompleksnimi posegi, splošno in lokalno anestezijo, številom dni v bolnišnici in številom pregledov.

Na osnovi pregleda skupaj s pacientom izberemo najboljše rešitve in ustrezne materiale, ki jih nato ovrednotimo in izračunamo ceno storitve. Pogosto lahko posamezne tehnike tudi kombiniramo, ozioma pripravimo dolgoročne rešitve in stopenjski pristop, kar zniža ceno posameznih posegov.

Za pomoč pri sprejemanju dolgoročnih rešitev, si lahko ogledate okvirni cenik storitev.